Warunki korzystania z White5

Warunki umowy

 • Karnet narciarski White5 uprawnia do korzystania ze wszystkich czynnych wyciągów na lodowcach: Kaunertaler Gletscher, Pitztaler Gletscher, w Sölden, Stubaier Gletscher i Hintertuxer Gletscher.
 • Sprzedaż karnetu White5 odbywa się w kasach kolei górskich na pięciu Tyrolskich Lodowcach oraz w wybranych punktach przedsprzedaży.
 • Karnet narciarski White5 upoważnia do korzystania z wyciągów na pięciu lodowcach w Tyrolu przez 10 dowolnie wybranych dni w okresie między 1 października i 15 maja danego/następnego roku. Dni na nartach nie muszą następować po sobie. Karnet White5 wydawany jest na specjalnym karnecie KeyCard. 
 • Z wydaniem karnetu nie wiąże się opłacenie żadnej kaucji
 • W wypadku zagubienia karnetu White5, istnieje możliwość wystawienia karnetu zastępczego. W tym wypadku konieczne jest okazanie dowodu zakupu (rachunek). Zgubiony karnet zostanie zablokowany. Za wystawienie nowego karnetu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości €15,-
 • Na karnecie nadrukowane jest zdjęcie właściciela. Jedynym użytkownikiem karnetu może być właściciel. Karnet nie może zostać przekazany osobom trzecim.
 • Karnet White5 nie może zostać udostępniony osobom trzecim! Za udostępnienie karnetu osobie trzeciej, grozi odebranie karnetu właścicielowi i zablokowanie numeru karnetu White5.
 • Niewykorzystane dni na nartach nie podlegają refundacji ani nie mogą zostać przeniesione na następny sezon. Niewykorzystane dni tracą ważność z końcem danego okresu ważności.
 • Refundacja karnetu White5: refundacja karnetu możliwa jest jedynie w wypadku choroby lub wypadku. Refundacja możliwa jest od dnia zwrócenia karnetu w kasie kolei górskich. Do refundacji konieczne jest pisemne oświadczenie lekarza lub kopia karty chorobowej. W przypadku refundacji obowiązują następujące okresy:


Zwrot karnetu do 31.12 = 75% wartości niewykorzystanych dni
(= 580: 10 = 58 x niewykorzystane dni x 75%)
Zwrot karnetu do 31.03. = 50% wartości niewykorzystanych dni
(= 580: 10 = 58 x niewykorzystane dni x 50%)
Zwrot karnetu do 01.05. = 25% wartości niewykorzystanych dni
(= 580: 10 = 58 x niewykorzystane dni x 25%)
przy późniejszym zwrocie – brak refundacji

 • Przypadki takie, jak zła pogoda, zagrożenie lawinowego, nieprzewidziane zakończenie pobytu, przerwa w działaniu ośrodka narciarskiego, zamknięcie tras narciarskich itd. nie upoważniają do refundacji karnetu White5 ani do przedłużenia jego ważności
 • Pojedyncze świadczenia, do których uprawnia karnet White5, są realizowane przez samodzielne podmioty gospodarcze. Podmiot sprzedający karnet, działa w imieniu innych podmiotów jedynie w roli przedstawiciela. Odpowiedzialność prawną ponosi podmiot gospodarczy, odpowiedzialny za realizację danego świadczenia.
 • Obowiązującymi są informacje wywieszone na tablicach informacyjnych w poszczególnych ośrodkach
 • Jeśli dojdzie do (ponownego) zamknięcia ośrodków narciarskich na 5 Tyrolskich Lodowcach, wtedy istnieje możliwość częściowego zwrotu kosztów zakupu karnetu White5 Tirol. Warunkiem częściowej refundacji kosztu zakupu karnetu jest przymusowe, zarządzone przez właściwy urząd zamknięcie stacji narciarskich do końca planowanego sezonu narciarskiego lub wydanie przez państwo, z którego pochodzi właściciel karnetu, stałego, trwającego do końca sezonu narciarskiego zagrożenia o podróżowaniu do Austrii lub Tyrolu. Niewykorzystane w wyniku wyżej wymienionych przyczyny dni na nartach, zostaną zwrócone w wysokości € 58 (jedna dziesiąta wartości karnetu) od dnia.